αι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ για πλήρη απασχόληση.

Ελάχιστα α:

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
  • Μέλος ΕΤΕΚ
  • μπειρία μηχανικός εργοταξίου τουλάχιστον 2 χρόνια.

 

Αποστολή βιογραφικών στο: info@multibuild.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 26930940